Inschrijvingsvoorwaarden

 1. Registratie / Bevestiging
  Registraties worden alleen via online registratieformulier geaccepteerd. Elke deelnemer ontvangt tijdig een bevestiging van deelname met alle nodige informatie over het geboekte deelname. Registraties worden in de volgorde van ontvangst behandeld.
  Door het online registratieformulier te verzenden, heeft de deelnemer zich geregistreerd voor deelname aan het Symposium zwembaden 2019 en accepteerd de voorwaarden.
 2. Annulering/opzegging
  In uitzonderlijke gevallen behouden wij ons het recht voor om sprekers te wijzigingen en wijzigingen in het programma aan te brengen. We kunnen het symposium afzeggen als het minimum aantal deelnemers niet bereikt kan worden. Betaalde deelnamekosten worden dan terug betaald aan de reeds betalende geregisteerde deelnemer.
  Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Annulering is uitsluitend aangetekend mogelijk tot drie weken voor aanvang van het evenement.
 3. Deelnamenkosten
  Bedraagt  50€ / persoon, exclusief BTW.
 4. Betaling
  De kosten moeten worden betaald na ontvangst van de factuur, binnen 8 dagen. Facturering vindt plaats met de registratiebevestiging per mail.
 5. Auteursrecht
  Wij behouden ons het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en lesmateriaal. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden.
 6. Aansprakelijkheid
  ​​​​​​​
  De organisatie en uitvoering van het Symposium zwembaden 2019, geschieden naar beste vermogen van Symposium zwembaden 2019. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden worden verkondigd. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Privacyverklaring
  Symposium zwembaden 2019, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemer in verband met het beheer van de relatie met de deelnemer. De persoonsgegevens worden door Symposium zwembaden 2019 strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde Symposium.
 8. Rechtspraak​​​​​​​
  Het Nederlands recht is hier voor toepassing.